Zarząd Koła PZW nr 21 w Szczawnicy, zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze

14 stycznia 2018 o godzinie 10:00 - II termin 10:30

do Restauracji HALKA w Szczawnicy.

 

Na zebraniu Skarbnik Koła będzie przyjmował opłaty za znaczki na 2018 rok oraz zostaną podane godziny dyżurów.