Zarząd Koła PZW nr 21 w Szczawnicy, które w tym roku obchodzi 40-lecie zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze

10 stycznia 2016 o godzinie 10:00 - II termin 10:30

 

oraz na Walne Zebranie Nadzwyczajne w sprawie wyboru prezesa Koła

10 stycznia 2016 o godzinie 11:30 – II termin 11:40

 

do piwnicy Restauracji HALKA w Szczawnicy.