Zarząd Koła PZW nr 21 w Szczawnicy, zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
18 grudnia 2016 o godzinie 10:00 - II termin 10:30
do piwnicy Restauracji HALKA w Szczawnicy.