SPRZĄTANIE DUNAJCA- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu dołącza do akcji sprzątania Dunajca organizowanej przez Gminę Ochotnica Dolna. 
Zbiórka uczestników w Tylmanowej obok Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o godzinie 10:00. Uczestnikom zapewnione zostana rękawice oraz worki. Po zakończeniu sprzątania około godziny 13:00 przewidziany jest ciepły posiłek.
Wędkarze uczestniczący aktywnie w sprzątaniu Dunajca na Odcinku Specjalnym będą uprawnieni do uzyskania nieodpłatnych licencji na korzystanie z łowiska OS Dunajec po zakończeniu akcji sprzątania (popołudniu).


plakat sprzatanie2017-wer-4 m