Zarząd koła

Zarząd Koła PZW Szczawnica:

Prezes Koła – Wojciech Kudłacz

V-ce Prezes – Andrzej Róg

V-ce Prezes – Rafał Gawlyta

Sekretarz – Andrzej Kurnyta

Skarbnik – Grzegorz Mszanik

Gospodarz – Michał Ciesielka

Członek – Anna Krupa

Członek – Damian Kudłacz

Członek – Grzegorz Kozłowski

Członek – Marcin Wójcik

Członek – Jakub Jabłoński

 

Komendant Społecznej Straży Rybackiej – Jan Kozielec

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Marek Krupa

Z -ca przewodniczącego – Artur Majerczak

Członek – Leon Hrydziuszko

 

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Przewodniczący – Piotr Krupa

Członek – Bogdan Proński

Członek – Andrzej Mruk